Cikloturizam

 

Cikloturistička ruta Zagrebačke županije

Cikloturizam je sve razvijeniji oblik (selektivnog) turizma, a njegovi poklonici (uglavnom srednji i viši društveni sloj, ekološki osvješten) ne putuju radi kilometraže, nego druženja, te atraktivnosti i zanimljivosti područja kojim prolaze. Cikloturisti, u pravilu, putuju s kreditnom karticom u džepu, a njihovi su bicikli i oprema često skuplji od prosječnog automobila na hrvatskim cestama.

Cikloturistička ruta Zagrebačke županije, povezujući njezine gradove i općine, umrežuje i postojeće biciklističke rute i staze kao gotove turističke proizvode. Ruta je dugačka 207 kilometara, a prolazi područjem Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline, Rakovca, Vrbovca, Dubrave, Kloštar Ivanića, Ivanić-Grada, Rugvice, Velike Gorice, Kravarskog, Pokupskog, Pisarovine, Klinča Sela, Samobora i Zaprešića. Zanimljivost rute je prelazak rijeke Save skelom, i to dva puta – kod Oborova i Medsave. Ruta najvećim dijelom prolazi lokalnim cestama sa smanjenim prometom, a zbog male visinske razlike (najniža točka je na 93, a najviša na 264 metra) pogodna je za sve vrste cikloturista – od rekreativaca do sportaša.

Istočna

biciklistička ruta

Zapadna

biciklistička ruta

Južna

biciklistička ruta

 • Istočna biciklistička ruta

  Dugo Selo – Sveti Ivan Zelina – Vrbovec – Ivanić-Grad

  Ruta prolazi prostorom Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline, Vrbovca i Ivanić-Grada. U Dugom Selu pruža mogućnost obilaska arheološkog lokaliteta na Martin bregu, s crkvom sv. Martina, spomenikom kulture prve kategorije. U Svetom Ivanu Zelini, kraju od davnine poznatome po proizvodnji vina, nudi mogućnost obilaska Zelinske vinske ceste, na kojoj je smješteno nekoliko privlačnih vinskih podruma, s domaćom gastronomskom ponudom. U Vrbovcu, gradu u kojem se svakog ljeta organizira manifestacija “Kaj su jeli naši stari”, turistički doživljaj pružit će njegova okolica, a Ivanić-Grad, “grad nafte” s ljekovitim naftalanom, pruža mogućnost obilaska atraktivnog seoskog domaćinstva Kezele, a s jeseni i manifestacije “Bučijada”.

  Na cikloturističku rutu Zagrebačke županije nadovezuju se lokalne cikloturističke rute istočnog dijela županije.

 • Zapadna biciklistička ruta

  Samobor – Zaprešić

  Ruta prolazi područjem Samobora i Zaprešića, dijela županije s iznimno razvijenom turističkom ponudom. Mnogobrojni smještajni kapaciteti, izletišta te gastronomska ponuda visoke kvalitete zadovoljiti će i najistančanije ukuse cikloturista. Samobor je omiljena izletnička destinacija, a obližnji Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sa svojim prirodnim ljepotama, idealan za vožnju biciklom. Zanimljivu turističku ponudu nudi i grad Zaprešić, u čijoj je okolici nekoliko atraktivnih starih dvoraca. 

  Na cikloturističku rutu Zagrebačke županije nadovezuju se lokalne cikloturističke rute zapadnog dijela županije.

 • Južna biciklistička ruta

  Velika Gorica – Klinča Sela

  Ruta prolazi prostorom od Velike Gorice, središta Turopolja, do općine Klinča Sela. Ovaj kraj, poznat kao izletnička destinacija lokalnog stanovništva, pruža mogućnost obilaska drvenih kapela Turopolja te arheološkog nalazišta u Šćitarjevu, a nakon vožnje brdovitim predjelima rute zaustaviti se može, i odmoriti uz rijeku Kupu. Unatoč brdovitim predjelima na ruti nema velikih uspona, pa ju je moguće savladati laganom vožnjom.

  Na cikloturističku rutu Zagrebačke županije nadovezuju se lokalne cikloturističke rute južnog dijela županije. Jedna od njih prolazi i atraktivnom Plešivičkom vinskom cestom .

Kontaktirajte nas