Gospodarstvo

 

Gospodarski resursi županije

Zašto ulagati u prostoru Zagrebačke županije?

Zbog njegova položaja u središtu Hrvatske, dobre prometne povezanosti, prije svega s gradom Zagrebom, a željezničkom i mrežom autocesta i sa svim ostalim dijelovima Hrvatske.

Prostor županije sjecište je europskih prometnih koridora – cestovnih, željezničkih i zračnih. Najveća hrvatska zračna luka (Međunarodna zračna luka Zagreb, Pleso) na području je najvećega grada županije – Velike Gorice. Neposredna blizina Zagreba (sveučilišnog, znanstvenog, bankarskog, burzovnog i diplomatskog središta, te upravnog sjedišta RH), kojega Županija svojim prstenastim izgledom okružuje i s njime čini jedinstvenu ekonomsku cjelinu, poduzetnicima olakšava svakodnevno poslovanje. S dvadesetak uređenih i desetak gospodarskih zona u pripremi, policentrično razmještenih u njezinu prostoru, Zagrebačka županija je regija najvećega investicijskog potencijala u RH. Zadnjih godina i jedna od gospodarski najbrže rastućih regija u Hrvatskoj. Veličina raspoloživa zemljišta u poduzetničkim zonama, za potencijalne ulagače, kreće se od pet do gotovo 100 hektara.

 • Potencijal

  Prostor Zagrebačke županije obuhvaća značajne, očuvane prirodne potencijale  (podzemne vode, geotermalne izvore, mineralne sirovine, šume, tla za eko poljoprivredu…), a kvalificirana radna snaga, razvijeno obrtništvo, dostupnost javne uprave, odlični životni uvjeti.., dodatne su pogodnosti za ulaganja.

 • Ulaganje

  Prostor županije, uz kontinuiranu potporu regionalne samouprave, pruža idealne mogućnosti za ulaganja u energetske sustave (bioplinska postrojenja, obnovljive izvore energije, hidro i solarne elektrane, drvnu industriju…), prehrambenu industriju (mesoprerađivačku i industriju voća i povrća), poljoprivrednu proizvodnju (vinogradarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, slatkovodno ribarstvo) te u turizam (liječilišni i termalni).

 • Poticanje

  Nizom poticajnih mjera, regionalna samouprava poduzetnicima olakšava poslovanje, stvara uvjete za  pozitvno poduzetničko okruženje, podržava poduzetničke ideje. Bespovratnim potporama, Zagrebačka županija sufinancira troškove izrade poduzetničkih projekata za fondove Europske unije, subvencionira početak poslovanja poduzetnika, žene poduzetnice, uvođenje standarda kvalitete i certificiranje, osigurava kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti u proizvodnim i neproizvodnim djaltnostima, te sufinancira nastupe poduzetnika na manifestacijama i sajmovima. Nadalje, subvencionira kamate poduzetničkih kredita te odobrava jamstva za kreditiranje projekata maloga gospodarstva. Također, sufinancira i razvojne projekte u turizmu.

 • Položaj

  Prednost ulaganja u prostor Zagrebačke županije može se sažeti u nekoliko osnovnih razloga: smještaj županije u središtu Hrvatske, kvalitetna prometne povezanost, najbrže rastuća gospodarska regija, uređene poduzetničke zone, ekonomski prsten oko grada Zagreba, kvalificirana radna snaga, dostupnost javne uprave, odlični životni uvjeti. Dobro došli!

Kontaktirajte nas