Sveta Nedelja

Sveta Nedelja, najmlađi grad Zagrebačke županije (gradski je status dobila 2006.) geografski je smještena na iznimno privlačnom položaju – između rijeke Save, Okićkoga i Samoborskoga gorja, udaljenog svega petnaestak kilometara od Zagreba. Zahvaljujući autocesti Zagreb-Ljubljana karakterizira je i dobra prometna povezanost, koja otvara nove razvojne perspektive.

Danas je Sveta Nedelja jedan od gospodarski najrazvijenijih malih gradova u RH, u čijem je prostoru smješteno nekoliko poduzetničkih zona. Najveća od njih je Radna zona Sveta Nedelja (površine 120 ha).

Uz intenzivnu gradnju poduzetničkih zona, te uz sve veću urbanizaciju, Sveta Nedelja je zadržala svoje prirodne vrijednosti, poput privlačnosti Save i prisavskih jezera u Rakitju, Strmcu, Orešju i Kerestincu, pogodnih za ribolov, te vinorodnih i šumovitih brežuljaka Svetonedeljskog brega, s biciklističkim i pjašačkim stazama. Prema popisu iz 2011., Grad Sveta Nedelja ima 18.059 stanovnika.

Grad Sveta Nedelja

Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja
tel: +385 1 3335 444
fax: +385 1 3373 564 
e-mail: ured@grad-svetanedelja.hr
www.grad-svetanedelja.hr

Kontaktirajte nas