Velika Gorica

Od maloga seoskog trgovišta, s nešto više od 2800 stanovnika početkom 20. stoljeća, Velika Gorica je prerasla u grad sa 63.517 stanovnika (prema popisu iz 2011.), što je čini šestim gradom po veličini u Republici Hrvatskoj, te najvećim u Zagrebačkoj županiji. Geografski obuhvaća Turopoljsku nizinu, dio Posavine i Vukomeričkih gorica.

Danas je Velika Gorica grad mogućnosti, grad mladih, grad velikoga povijesnog i kulturnog nasljeđa, urbane jezgre i očuvane ruralne okolice. S gradom Zagrebom čini neprekinutu gospodarsko-urbanu cjelinu.

Na području Velike Gorice, trgovačkom i prometnom središtu Turopolja, smještena je i najveća zračna luka u državi. Temelj njezina gospodarskog razvoja su metaloprerađivačka, građevinska i drvoprerađivačka industrija, obrtništvo i poljoprivreda (osobito voćarstvo i povrtlarstvo).

Prostorno-planskom dokumentacijom na prostoru Velike Gorice planirane su tri poduzetničke zone: Rakitovec (53,7 ha), Vukovinsko polje (104,94 ha) i Kušanec (51,62 ha).

Grad Velika Gorica

Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
tel: +385 1 6226 346
fax: +385 1 6221 257 
e-mail: ured.gradonacelnika@gorica.hr
www.gorica.hr

Kontaktirajte nas