Dubrava

Smjestila se istočno od Vrbovca, na granici Moslavine i Prigorja, na tradicionalno poljoprivredno-stočarskom prostoru na kojemu u 27 naselja živi 5.245 stanovnika. Središnje općinsko naselje (Dubrava) od Zagreba je udaljeno 52 kilometra.

Potencijali općine leže u poljoprivrednim površinama, šumama i prirodnim znamenitostima (Specijalni zoološko-ornitološki rezervat Varoški lug). Razvijene poljoprivredne grane su voćarstvo, povrtlarstvo, svinjogojstvo i govedarstvo. Na prostoru općine posluju uglavnom male tvrtke, obrtnici te, u najvećem dijelu, seoska obiteljska gospodarstva.

Općina Dubrava

Ulica braće Radića 2, 10342 Dubrava
tel. +385 1 2725 821
e-mail: nacelnik@opcina-dubrava.hr
www.opcina-dubrava.hr

Kontaktirajte nas