Dubravica

Smještena je u sjeverozapadnom dijelu županije. Dio općine prostire se na plodnoj Sutlanskoj dolini, dio je prekriven pitomim zagorsko-prigorskim brežuljcima. U njezinu je sastavu deset naselja u kojima  živi 1437 stanovnika. Središte općine (Dubravica) od Zagreba je udaljeno 32 kilometra.

Ime Dubravica potječe od hrastove šume Dubrava, kojom je nekada bilo prekriveno cijelo područje današnje općine. Na njezinu prostoru nalazi se zaštićeni eko-rezervat šume Čret, a u šumi Gmajne na Lugarskom bregu jedinstveno je nalazište biljke mesožderke – Rosike.

Općina Dubravica

Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
tel. +385 1 3399 360
e-mail: opcina@dubravica.hr
www.dubravica.hr

Kontaktirajte nas