Kloštar Ivanić

Smjestila se u sjeverozapadnoj Moslavini. U sastavu općine je 11 naselja u kojima živi 6091 stanovnik. Općinsko središte (Kloštar Ivanić) od Zagreba je udaljeno 42 kilometra.

Kloštar Ivanić je izrazito poljoprivredno-stočarski kraj. Razvijene poljoprivredne grane su voćarstvo, vinogradarstvo i povrtlarstvo, dok je u stočarstvu najzastupljenije svinjogojstvo, govedarstvo i konjogojstvo, posebo uzgoj autohtone pasmine konja – hrvatskog posavca.

Na prostoru općine nalaze se ležišta nafte i prirodnoga plina.

Općina Kloštar Ivanić

Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
tel. +385 1 2892 341
e-mail: nacelnik@klostar-ivanic.hr
www.klostar-ivanic.hr

Kontaktirajte nas