Kravarsko

Smještena je u središnjem dijelu Vukomeričkih gorica, na prometnom pravcu Velika Gorica-Pokupsko-Glina. Bogata je šumama (hrastom, bukvom, grabom), pašnjacima i oranicama, a na blagim brežuljcima zasađeni su vinogradi i voćnjaci. Obuhvaća deset naselja u kojima živi 1987 stanovnika. Općinsko središte (Kravarsko) od Zagreba je udaljeno 35 kilometara.

Na prostoru općine sagrađene su brojne vikendice, a vikendaši sve češće postaju i stanovnici ovoga dijela Vukomeričkih gorica, u kojemu posluje tridesetak obrtnika.

Općina Kravarsko

Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko
tel. +385 1 6237 022
e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr
www.kravarsko.hr

Kontaktirajte nas