Orle

Smještena je sjeveroistočno od Velike Gorice, između rijeka Save i Odre. Obuhvaća osam naselja u kojima živi 1975 stanovnika. Općinsko središte (Orle) od Zagreba je udaljeno 28 kilometara. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, zbog pogodnosti tla najviše uzgojem žitarica -kukuruzom, pšenicom, ječmom i zobi. Budući je općina smještena između dviju rijeka razvijen je rekreacijski ribolov.

Općina Orle

Orle 5, 10411 Orle
tel. +385 1 6239 096
e-mail: opcina.orle@zg.t-com.hr
www.opcina-orle.hr

Kontaktirajte nas