Pokupsko

Smjestila se u najjužnijem dijelu županije, uz obalu rijeke Kupe, u trokutu između Zagreba, Siska i Karlovca. Obuhvaća 14 naselja u kojima živi 2224 stanovnika. Općinsko središte (Pokupsko) od Zagreba je udaljeno 50 kilometara. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom. Na prostoru općine izdvajaju se dvije cjeline – veći dio zauzimaju Vukomeričke gorice, a manji dio dolina rijeke Kupe. Prostorom dominiraju brežuljci koji su ispresjecani dolinama.

Općina Pokupsko

Pokupsko bb, 10414 Pokupsko
tel: +385 1 6266-210
e-mail: opcina.pokupsko@zg.t-com.hr
www.pokupsko.hr

Kontaktirajte nas