Preseka

Smjestila se sjeverozapadno od Vrbovca, izvan glavnih cestovno-željezničkih pravaca. U 15 općinskih naselja živi 1448 stanovnika. Središte općine (Preseka) od Zagreba je udaljeno 52 kilometra.

Prostor općine pretežno je poljoprivredni kraj, s ratarskom, stočarskom i vinogradarskom proizvodnjom.

Općina Preseka

Preseka 57, 10346 Preseka
tel. +385 1 2724 768
e-mail: opcinsko.vijece.preseka@zg.t-com.hr
www.opcina-preseka.hr

Kontaktirajte nas