Pušća

Područje općine Pušća smješteno je u istočnom dijelu Marijagoričkoga pobrđa. Obuhvaća osam naselja u kojima živi 2700 stanovnika. Naselja su grupirana uz važnije prometne pravce, relativno su mala, s prevladavajućim agrarnim obilježjima. Najveće naselje je Donja Pušća koja je ujedno i središte općine, od Zagreba udaljeno 26 kilometara. Glavna djelatnost je poljoprivreda.

Općina Pušća

Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća
tel. +385 1 3310 055
e-mail: opcina.pusca@zg.t-com.hr
www.pusca.hr

Kontaktirajte nas