Grad Dugo Selo

Poslovna zona Dugo Selo

Smještena je neposredno uz željeznički kolodvor u Dugom Selu, kraj raskrižja dvaju međunarodnih željezničkih pravaca: Ljubljana-Zagreb-Vinkovci-Beograd i Ljubljana-Zagreb-Koprivnica-Budimpešta. Od ulaza na autocestu Bregana-Zagreb-Lipovac (međunarodna oznaka pravca E-70; hrvatska oznaka A3) udaljena je dva kilometra, a od Zagreba 20 kilometara. Zona Črnovčak prostire se na 87 hektara, a zona Puhovec na 86 hektara zemljišta, većinom u državnom vlasništvu.

Zona je namijenjena proizvodnim, poslovnim i trgovačkim djelatnostima. Komunalno je opremljena priključkom električne energije, vodovodnim i plinskim instalacijama, odvodnjom, telekomunikacijama, te izgrađenim prometnicama. U neposrednoj blizini zone predstoji gradnja nadvožnjaka i proširenje željezničkog kolodvora.

Osnovni podaci

Površina: 173 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 157 ha
Slobodno za investiranje u vlasništvu Grada: 12 ha
Namjena zone: proizvodna, poslovna, trgovačka
Moguće djelatnosti: proizvodne, servisne, trgovačke, skladišne…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 20 eura/m2
Komunalni doprinos: 5,33 eura/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
■ Za proizvodne pogone, skladišne građevine, servise, obrtničke radionice, građevine za sport i rekreaciju, građevine u funkciji poljoprivredne i stočarske proizvodnje čija je bruto površina iznad 1000 m2 komunalni doprinos se umanjuje za 20 do 50 %.
■ Pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati proizvodnu djelatnost oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i to: u prvoj godini rada 100% iznosa, u drugoj godini rada 50%, u trećoj godini rada 25% iznosa komunalne naknade.

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A3; Bregana-Zagreb-Lipovac) 2 km
Najbliža željeznička postaja: Dugo Selo
Udaljenost od željezničke pruge: 0,5 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 25 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 200 km
Udaljenost od Zagreba: 20 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DJELOMIČNO (do aktivnih dijelova zone)
Električna energija: DJELOMIČNO (do aktivnih dijelova zone)
Vodoopskrba: DJELOMIČNO (do aktivnih dijelova zone)
Kanalizacija: NE
Plin: DJELOMIČNO ( do aktivnih dijelova zone)
Telekomunikacije: DJELOMIČNO (do aktivnih dijelova zone)
Javna rasvjeta: DJELOMIČNO (do aktivnih dijelova zone)

Tvrtke u zoni

VALIPILE d.o.o.
DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o.
INOUTIC/DECEUNINCK d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.
VELEBIT PROMET d.o.o.

Broj zaposlenih u zoni:

581

Kontakt

Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
tel: +385 1 2753 705
fax: +385 1 2753 244
e-mail: tajnistvo@dugoselo.hr
www.dugoselo.hr 

Kontaktirajte nas