Grad Ivanic-Grad

Poslovna zona Ivanić-Grad

Zona je smještena u rubnom dijelu grada, između državne ceste Ivanić-Grad – Čazma – Bjelovar (koja je čvorom Ivanić-Grad povezana s autocestom Bregana-Zagreb-Lipovac; međunarodna oznaka pravca E-70, hrvatska oznaka A3) i međunarodne željezničke pruge Ljubljana-Zagreb-Beograd. Prostire se na površini od 114 hektara, na zemljištu u pretežno privatnom vlasništvu (70%). Za proizvodno-poslovne investicije slobodno je 98% zemljišta.

Zona je kompletno opremljena komunalnom infrastrukturom – sagrađene su prometnice, postoji mogućnost priključka na elektro-energetsku mrežu, vodovodne i plinske instalacije, sustav odvodnje i telekomunikacijsku mrežu, sagrađena je javna rasvjeta.

Osnovni podaci

Površina: 114 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 100 ha
Površine u vlasništvu Grada slobodne za investiranje: 67.136 m2
Namjena zone: proizvodna, poslovna
Moguće djelatnosti: proizvodne (industrijske, zanatske), servisne, trgovačke, skladišne
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 10 eura/m2 (mogućnost popusta do 50%)
Komunalni doprinos: 7,25 eura/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
>Poticaji i olakšice pri kupnji zemljišta (maksimalno do 50%), djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A3; autocesta Bregana-Zagreb-Lipovac) 1 km
Udaljenost od željezničke pruge: 50 metara (mogućnost gradnje industrijskog kolosjeka)
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 30 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 200 km
Udaljenost od Zagreba: 27 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DA
Plin: DA
Telekomunikacije: DA
Javna rasvjeta: DA

Tvrtke u zoni

MPS d.o.o.
EMP usluge (u postupku izrada projektne dokumentacije)
Vladeks promet d.o.o. (u postupku izrada projektne dokumentacije)
Katran Hidoizolacija d.o.o. (u postupku izrada projektne dokumentacije)

Broj zaposlenih u zoni:

10

Kontakt

Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad
tel: +385 1 2831 360; 2831 368
fax: +385 1 2881 678 
e-mail: gradonacelnik@ivanic-grad.hr
www.ivanic-grad.hr 

Kontaktirajte nas