Grad Velika Gorica

Poduzetnička zona Rakitovec

Smještena u neposrednoj blizini državne ceste Zagreb-Velika Gorica-Sisak, prostire se na površini od 53,7 hektara, na zemljištu u većinskom privatnom vlasništvu. Uz zonu prolazi željeznička pruga Zagreb-Sisak-Novska. Od željezničkog kolodvora Turopolje zona je udaljena oko dva kilometra, a od ulaza na buduću autocestu Zagreb-Sisak (u izgradnji; oznaka pravca A11) oko četiri kilometra. Od Zagreba je udaljena 15 kilometra. Investitorima koji žele ulagati u ovu proizvodno-prerađivačku zonu na raspolaganju je još 21,6 hektara zemljišta (od čega 2,27 ha u gradskom vlasništvu).

Zona ulagačima omogućuje priključak na električnu energiju, vodovodne instalacije i telekomunikacijsku mrežu. Izgrađene su i ceste.

Osnovni podaci

Površina: 53,7 ha (34,4 ha iskoristivo za investiranje)
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 21,6 ha
Površine u vlasništvu Grada slobodne za investiranje: 2,27 ha
Namjena zone: proizvodna, poslovna
Moguće djelatnosti: proizvodne, uslužne, trgovačke, poljoprivredno-gospodarske…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 27,50 eura/m2
Komunalni doprinos: 25 kn/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
Za gradnju farmi, pogona za preradu voća i povrća, građevina za proizvodnju vina, punionica za med, mini mljekara i poljoprivrednih objekata visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 90%, za gradnju proizvodnih pogona visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%, a za gradnju objekata uslužne namjene za 10%. Ako se komunalni doprinos plati odjednom njegova se visina umanjuje za 20 %.

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A11, u izgradnji; Zagreb-Sisak) 4 km
Najbliža željeznička postaja: 11 km
Udaljenost od željezničke pruge: 50 metara
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 12 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 176 km
Udaljenost od Zagreba: 15 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DJELOMIČNO
Plin: NE
Telekomunikacije: U POSTUPKU PROJEKTIRANJA
Javna rasvjeta: NE

Tvrtke u zoni

Distributivni centar za voće i povrće
Beton rad
Gorica staklo
Drvoprom

Broj zaposlenih u zoni:

51

Kontakt

Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
tel: +385 1 6226 346
fax: +385 1 6221 257 
e-mail: ured.gradonacelnika@gorica.hr
www.gorica.hr

Kontaktirajte nas