Općina Bedenica

Poslovna zona Bedenica

Udaljena 3 kilometra od ulaza (Komin) na autocestu Zagreb-Goričan (međunarodna oznaka pravca E-65, E71; hrvatska oznaka A4), zona se proteže uz županijsku cestu Komin-Bedenica-Konjšćina. Površine je 8,9 hektara, od čega je za prodaju slobodno 4 hektara zemljišta u privatnome vlasništvu. Zona je proizvodno-prerađivačke namjene. Od Zagreba je udaljena 40 kilometara. Komunalno je opremljena svom potrebnom infrastrukturom (električnom energijom, vodoopskrbom, odvodnjom, plinom, telekomunikacijama, javnom rasvjetom).

Osnovni podaci

Površina: 8,9 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 4 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: nema
Namjena zone: mješovita
Moguće djelatnosti: proizvodne, servisne, trgovačke, skladišne…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 20 eura/m2
Komunalni doprinos: 4,80 eura/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A4; Zagreb-Goričan) 3 km
Najbliža željeznička postaja: Konjšćina
Udaljenost od željezničke pruge: 15 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 45 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 190 km
Udaljenost od Zagreba: 40 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: U PRIPREMI
Plin: DA
Telekomunikacije: DA
Javna rasvjeta: DA

Tvrtke u zoni

Mesna industrija Kudelić
B.M.D. – Stil d.o.o.

Broj zaposlenih u zoni:

172

Kontakt

Bedenica 112, 10381 Bedenica
tel: +385 1 2043 550
e-mail: opcina.bedenica@zg.htnet.hr

www.bedenica.hr

Kontaktirajte nas