Općina Bistra

Gospodarska zona Bistra

Smještena je uz državnu cestu Zagreb-Krapina-Macelj (Zagorsku magistralu) i autocestu Zagreb-Macelj (međunarodna oznaka pravca E-59; hrvatska oznaka A2). Kroz zonu prolazi cesta županijskoga ranga Donja Bistra-Pojatno. Udaljena je svega osam kilometara od zapadnog ruba grada Zagreba te oko 20 kilometara od njegova centra. Površina zone je 120,3 hektara, od čega je za prodaju slobodno 111,03 hektara zemljišta, u većinskom privatnom vlasništvu. Zona je mješovite namjene, te je opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (priključkom električne energije, vodovodnim i plinskim priključkom, odvodnjom, telekomunikacijama, javnom rasvjetom).

Osnovni podaci

Površina: 120,3 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 111,03 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: 10,49 ha
Namjena zone: mješovita
Moguće djelatnosti: proizvodne, poslovne, zanatske, servisne, skladišne, ugostiteljske, športsko-rekreacijske
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 19 eura/m2
Komunalni doprinos: 20 kn/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
za objekte proizvodne namjene 25% popusta na komunalni doprinos

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A2; Zagreb-Macelj) 1 km
Najbliža željeznička postaja: 2,5 km
Udaljenost od željezničke pruge: 1,5 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 35 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 170 km
Udaljenost od Zagreba: 12 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DA
Plin: DA
Telekomunikacije: DA
Javna rasvjeta: DA

Tvrtke u zoni

SWISSCOLOR d.o.o.
TBG BETON d.o.o.
EUROKRAN d.o.o.
DMB-ZAGREB d.o.o.

Broj zaposlenih u zoni:

13

Kontakt

Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra
tel: +385 1 3390 039
e-mail: opcina-bistra@bistra.hr
www.bistra.hr

Kontaktirajte nas