Općina Brckovljani

Poslovna zona Božjakovina

Smještena je između državne ceste Zagreb-Dugo Selo-Vrbovec-Križevci-Koprivnica (D-41) i međunarodne željezničke pruge Rijeka-Zagreb-Budimpešta. Izlaz na autocestu moguć je na čvoru Sveta Helena (međunarodna oznaka pravca E-71, E-65; hrvatska oznaka A4) i na izlazu Rugvica (međunarodna oznaka pravca E-70, hrvatska oznaka A3). Od ukupne površine zone – 97 hektara, za nove investicije slobodno je 70 hektara zemljišta (98% zemljišta u vlasništvu je općine Brckovljani). Zona je opremljena potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Osnovni podaci

Površina: 97 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 70 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: 64 ha
Namjena zone: proizvodna, poslovna, gospodarska, industrijska, trgovačka, komunalno-servisna, zanatska
Moguće djelatnosti: proizvodne, servisne, trgovačke, skladišne, industrijske
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: početna 15 eura/m2
Komunalni doprinos: 3,20 eura/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 07/14)

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A4; Zagreb- Goričan) 6 km; (A3; Bregana-Zagreb-Lipovac) 12 km
Najbliža željeznička postaja: Božjakovina
Udaljenost od željezničke pruge: 1 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 39 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 196 km
Udaljenost od Zagreba: 25 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DA
Plin: DA
Telekomunikacije: DA
Javna rasvjeta: DJELOMIČNO

Tvrtke u zoni

Konzum
Inox centar
Darojković
Remont naftnih postrojenja
Toljan trans d.o.o.
Helb d.o.o.
Sjemenarna Zagreb
DTR
Agroproteinka
Metal Produkt

Broj zaposlenih u zoni:

110

Kontakt

Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
tel: +385 1 2753 524
e-mail: opcina-brckovljani@zg.t-com.hr
www.brckovljani.hr

Kontaktirajte nas