Općina Luka

Gospodarska zona Luka

Od 64,4 hektara na kojima se prostire zona, za ulagače je slobodno još 14 hektara zemljišta, svo je u privatnom vlasništvu. Zona je smještena uz autocestu Zagreb-Macelj (međunarodna oznaka pravca E-59; hrvatska oznaka A2) od čijega je izlaza u Zaprešiću udaljena 13 kilometara. Zonom prolazi željeznička pruga koja ima i teretni kolosjek (smjer Zagreb-Krapina). Od Zagreba je udaljena 30 kilometara, a od granice s Republikom Slovenijom deset kilometara. Opremljena je svom potrebnom komunalnom infrastrukturom – električnom energijom, vodovodnim i plinskim instalacijama, odvodnjom, telekomunikacijama, izgrađenim prometnicama, javnom rasvjetom.

Osnovni podaci

Površina: 64,4 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 14 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: nema
Namjena zone: uslužno-mješovita
Moguće djelatnosti: proizvodne, servisne, trgovačke, skladišne…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 20 eura/m2
Komunalni doprinos: 5,30 eura/m3

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A2; Zagreb-Macelj) 13 km
Najbliža željeznička postaja: Luka
Udaljenost od željezničke pruge: 0 km; prolazi zonom
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 38 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 180 km
Udaljenost od Zagreba: 25 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DA
Plin: DA
Telekomunikacije: DA
Javna rasvjeta: DA

Tvrtke u zoni

Lagermax

Broj zaposlenih u zoni:

70

Kontakt

Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka
tel: +385 1 3393 560
e-mail: luka@opcina-luka.hr
www.opcina-luka.hr

Kontaktirajte nas