Općina Marija Gorica

Poslovna zona Kraj Donji

Prostorno-planskom dokumentacijom (za zonu je donesen Ubranistički plan uređenja) smještena je u sjevernom dijelu naselja Kraj Donji, između željezničke pruge (smjer Savski Marof- Kumrovec) i prometnice županijskoga ranga. Površina zone je 10,2 hektara, od čega je 90% zemljišta u privatnom vlasništvu, a 10% u vlasništvu Općine Marija Gorica. U zoni zasad nema poduzetničkih aktivnosti. Od ulaska na autocestu Zagreb-Macelj (međunarodna oznaka pravca E-59; hrvatska oznaka A2) udaljena je 11 kilometara, a od Zagreba 30 kilometara. Izuzev prometnica, koje su sagrađene, ostala komunalna infrastruktura u zoni u fazi je izvedbe.

Osnovni podaci

Površina: 10,2 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 10,2 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: 1,29 ha
Namjena zone: proizvodna, poslovna
Moguće djelatnosti: proizvodne, servisne, trgovačke, skladišne…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 10 eura/m2
Komunalni doprinos: 4 eura/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
umanjenje komunalnog doprinosa, oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A2; Zagreb-Macelj) 11 km
Udaljenost od željezničke pruge: 13 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 40 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 195 km
Udaljenost od Zagreba: 30 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: U FAZI IZVEDBE
Vodoopskrba: U FAZI IZVEDBE
Kanalizacija: U FAZI IZVEDBE
Plin: U FAZI IZVEDBE
Telekomunikacije: U FAZI IZVEDBE
Javna rasvjeta: U FAZI IZVEDBE

Tvrtke u zoni

Zasad nema poduzetničkih aktivnosti

Broj zaposlenih u zoni:

0

Kontakt

Gorička 18/a,10299 Marija Gorica
tel: +385 1 3395 868
e-mail: marija.gorica@zg.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

Kontaktirajte nas