Općina Rakovec

Poduzetnička zona Mlaka

Svega kilometar udaljena od čvorišta Sveta Helena, na autocesti Zagreb-Goričan (međunarodna oznaka pravca E65, E71; hrvatska oznaka A4), zona pruža mogućnost investitorima koji žele ulagati u proizvodno-prerađivačke djelatnosti. Prostire se na površini od 76 hektara i komunalno je opremljena električnom energijom, vodovodnim i plinskim instalacijama te odvodnjom. Kroz zonu prolaze prometnice. Od međunarodne željezničke pruge Rijeka-Zagreb-Budimpešta (kolodvora u Vrbovcu) udaljena je deset kilometara, a od Zagreba 30 kilometara.

Osnovni podaci

Površina: 76 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 66,06 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: nema
Namjena zone: proizvodna – pretežno industrijska
Moguće djelatnosti: proizvodne, zanatske, servisne, trgovačke, skladišne, ugostiteljske, izložbene…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 16,60 eura/m2
Komunalni doprinos: od 0,86 eura/m3 do 5,30 eura/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
Investitorima koji su sudjelovali u gradnji komunalne infrastrukture komunalni doprinos se smanjuje na 0,86 eura/m3

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A4; Zagreb- Goričan) 1 km
Najbliža željeznička postaja: Vrbovec
Udaljenost od željezničke pruge: 10 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 50 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 199 km
Udaljenost od Zagreba: 30 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DA
Plin: DA
Telekomunikacije: U POSTUPKU IZVEDBE
Javna rasvjeta: U POSTUPKU IZVEDBE

Tvrtke u zoni

IRK-Iličić d.o.o.
PRO d.o.o.
Kamensko trgovina d.o.o.
Badel 1862 d.d.
PROM-MAT d.o.o.
Gradus d.o.o.
Primo-niz d.o.o.
Tomo palete d.o.o.
GT automobili d.o.o.
Super igra d.o.o.
Vere jaka d.o.o.
Hris d.o.o.
OREŠKI d.o.o.
Karlovačka banka d.d.
Clarus primus d.o.o.

Broj zaposlenih u zoni:

Zasad nema zaposlenih

Kontakt

Rakovec 54, 10347 Rakovec
tel. +385 1 2798 005
e-mail: opcina-rakovec@zg.t-com.hr
www.rakovec.hr

Kontaktirajte nas