Općina Rugvica

Poduzetnička zona Rugvica-sjever

Izlaskom s autoceste Bregana-Zagreb-Lipovac (međunarodna oznaka pravca E70; hrvatska oznaka A3) direktno se dolazi u zonu. Površine 66,75 hektara, prostire se sa sjeverne strane autoceste. Prostorno-planskom dokumentacijom u zoni su moguće proizvodne, poslovne, trgovačke i industrijske djelatnosti, dok je 6,5 hektara predviđeno za sport i rekreaciju.

Od željezničke pruge Ljubljana-Zagreb-Beograd (kolodvora u Dugom Selu) zona je udaljena pet kilometara, a od Zagreba oko deset kilometara. Kroz zonu prolaze prometnice, a komunalno je opremljena električnom energijom, vodovodnim i plinskim instalacijama, odvodnjom i telekomunikacijama.

Osnovni podaci

Površina: 66,75 ha
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 66,75 ha
Površine u vlasništvu Općine slobodne za investiranje: 21,6 ha
Namjena zone: gospodarska i sportsko-rekreacijska
Moguće djelatnosti: obrtnički i zanatski pogoni, građevine za malo poduzetništvo, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine, istraživački centri, poslovni centri, trgovački centri, izložbeno-prodajni saloni, prodavaonice, ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, komunalne građevine, benzinske postaje, javne garaže.., otvoreni i natkriveni sportski tereni (nogomet, rukomet, košarka, odbojka…), športske dvorane i drugi prateći sportski sadržaji
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: 30 eura/m2
Komunalni doprinos: 3,86 eura/m3

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A3; Bregana-Zagreb-Lipovac) 0 km (zona je smještena neposredno uz čvor Rugvica)
Najbliža željeznička postaja: Dugo Selo
Udaljenost od željezničke pruge: 5 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 30 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 180 km
Udaljenost od Zagreba: 10 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: DA
Električna energija: DA
Vodoopskrba: DA
Kanalizacija: DA
Plin: DA
Telekomunikacije: U POSTUPKU IZVEDBE
Javna rasvjeta: NE

Tvrtke u zoni

FED d.o.o.
Započeta gradnja benzinske postaje

Broj zaposlenih u zoni:

Zasad nema zaposlenih

Kontakt

Trg Josipa Predavca 1, Rugvica, 10370 Dugo Selo
tel: +385 1 2764-215
e-mail: opcina.rugvica@zg.t-com.hr
www.rugvica.hr

Kontaktirajte nas