Poslovna iskustva

Što kažu poduzetnici

Igor Leščić – Drvoproizvod d.d.

Tomislav Trčak – Samoborka d.d.

Branko Duvnjak – Klimaoprema d.d.

Ivan Bračić – PIP d.o.o.

Mate Rimac – Rimac Automobili d.o.o.

Marko Ćorluka – Logistika Violeta d.o.o.

 
 
 

Kontaktirajte nas